Katalysator recycling

Katalysator recycling wordt toegepast om de edelmetalen terug te winnen die erin verwerkt zitten. Tevens wordt 100% van de katalysator gerecycled tot een bruikbare grondstof, wat ten goede komt aan het milieu.

Platina, Rhodium en Palladium zijn edelmetalen die verwerkt zitten in het monoliet, oftewel het keramiek van de katalysator. Edelmetalen zijn kostbare metalen. Het is dus zeker de moeite waard deze terug te winnen uit een gebruikte en/of kapotte katalysator.

Deze kunnen worden terug gewonnen door middel van katalysator recycling.

Nadat we de katalysator hebben ingekocht word deze met een alligator schaar geknipt en het monoliet wordt opgevangen. Het monoliet wordt tot poeder vermalen, geanalyseerd en aangeboden aan de raffinaderij.

Omdat wij dit proces van binnen en van buiten kennen voorzien wij u ook graag van informatie over katalysator recycling. Het is immers ons core business.

Katalysator analyseren en waarde bepalen

Zodra het monoliet vermalen is tot poeder kan er analyse plaatsvinden. Dit gebeurd door middel van een spectrometer. Deze meet exact de hoeveelheid edelmetalen.

Deze gegevens worden vervolgens weer toegepast in een formule, hoeveelheid edelmetalen x edelmetaal-koers x gewicht. Zo word de prijs bepaald per katalysator.

Vervolgens word ons eindproduct, het poeder wat overblijft na vermaling aan de raffinaderij aangeboden die de edelmetalen kan scheiden van het monoliet.

Vaste dagprijs bij Globalcat Reycling

Bij de inkoop van katalysatoren en roetfilters zijn de zaken zoals de uiteindelijke analyses voor u niet van belang. We doen immers een bod op het aanbod op de dag zelf, en de aangeboden prijs staat vast.

Wel kan het uiteraard per dag een klein verschil in prijs zitten door de koers schommelingen, positief of negatief. U krijgt dus altijd een eerlijke prijs en bent niet afhankelijk van analyses of beurs schommelingen binnen de edelmetaal-markt die na de koop plaatsvinden.

katalysator recycling

Hoe wordt de cataloguswaarde van de katalysator of roetfilter bepaald

Katalysatoren of roetfilters die nog niet in onze catalogus voorkomen worden geanalyseerd en opgenomen in de catalogus.

De katalysator wordt na de inkoop met een alligatorschaar geknipt. Vervolgens wordt het monoliet opgevangen en vermalen tot poeder. Dit poeder word opgevangen en gewogen.

Vervolgens wordt door middel van een spectrometer bepaald hoeveel deeltjes edelmetalen er per eenheid in het materiaal aanwezig is. Door een formule toe te passen evenwichtig aan de huidige edelmetaal koers kan een zeer nauwkeurige waarde worden bepaald. Deze informatie zetten we vervolgens weer in onze catalogus, met de bijbehorende prijs.